تعرفه میزبانی وب

بازدید: 4222
پرینت

میزبانی وب Linux

بسته 6 بسته 5 بسته 4 بسته 3 بسته 2 بسته 1 پلن ها
2000 1000 400 200 100 50 فضا ( مگابایت )
15GB 10GB 8GB 6GB 3GB 1GB پهنای باند ماهانه
نامحدود نامحدود 4 2 1 0 تعداد Parked Domains
8 5 2 1 0 0 تعداد Addon Domains
نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود تعداد Subdomains
نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود تعداد Email Accounts
نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود تعداد Ftp Accounts
نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود تعداد MySQL Databases
1,500,000 1,000,000 700,000 500,000 400,000 200,000 هزینه سالیانه
150,000 100,000 - - - - هزینه ماهانه
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش

کلیه قیمت ها بر حسب ریال می باشد.
در صورت خرید هاست بیش از یک سال تخفیف 5 درصدی برای سال دوم و تخفیف 10 درصدی برای سال سوم و به همین روال داده خواهد شد

نسخه نمایشی کنترل پنل هاست را می توانید اینجا مشاهده نمایید.

login: demo_user  password: demo

برخی از مشتریان شرکت